Logotype

Skolkompassen

Via Skolkompassen kan både vårdnadshavare och personal få tillgång till information om utbildningsenhetens verksamhet.
Här publiceras regelbundet information som rör hela utbildningsenheten, samt information om verksamheten i de olika arbetslagen. Inloggning sker med e-legitimation.

Det är av största vikt att alla vårdnadshavare aktivt tar del av den information som publiceras på Skolkompassen. Av miljöskäl arbetar vi för att minska pappersanvändandet och därför kopieras inte all information till varje familj. Förskolan anslår alltid ett exemplar av viktig information på avdelningarna.

Länk till Skolkompassen (Fronter)
Klicka här för att komma till Fronter

Denna sida ändrad: 2012-11-02

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Utbildningsdirektör