Logotype

Lokala styrelsen


 
Inga styrelseproffs — bara vanliga människor
Skol- och Barnomsorgsnämnden har beslutat att det vid varje förskola/skola ska finnas en lokal styrelse bestående av föräldrar, elever, rektor och personal.

Den lokala styrelsen ska öka föräldrars, elevers och närsamhällets intresse för och inflytande i förskola och skola.

Den ska tillvarata föräldrars och elevers kompetens och erfarenhet för att utveckla förskolan och skolan för att nå de mål som finns i de nationella läroplanerna.
Den ska öka samarbetet mellan kommunens förtroendevalda och föräldrar till barn i förskola och skola.

Den ska inspirera föräldrar och elever att engagera sig också i övriga samhällsfrågor.
Styrelsen bestämmer själv hur den vill arbeta.

Vill du vara med i lokala styrelsen? Kontakta rektorn eller någon föräldrarepresentant.
Du har kunskap och erfarenhet som behövs för att utveckla förskolan och skolan!
 
Vår lokala styrelse består av föräldra- och personalrepresentanter från Hisingstorp, Hisingsängen, Lerhagen och Vätterslund samt elevrepresentanter och skolledning.

Vi träffas andra tisdagen varje månad. Dagordning och protokoll finns på hemsidan en vecka före respektive två veckor efter varje möte.

Kontakta oss gärna via telefon, e-post eller skolornas brevlådor. Du kan också lämna tips och önskemål via följande länk:
 
Utifrån era och våra önskemål och intressen har vi valt följande mål och satsningsområden att arbeta utifrån.

Mål


Att med olika infallsvinklar bidra till att förskolorna och skolorna inom Bymarkens rektorsenhet blir ännu bättre. Barnens bästa ska alltid komma i första rummet.

Satsningsområden: Miljön, samarbete/information och hälsa

 

Denna sida ändrad: 2013-12-02

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Utbildningsdirektör