Logotype

Länkar

Användbara länkar för elever, föräldrar och personal inom Hakarps rektorsenhet.

Skolornas e-post - för elever

Skolornas e-post - för personal

Freelib - Skolbibliotekslån - för elever, föräldrar och personal

Skol-Kompassen (Fronter) för vårdnadshavare, elever och personal

Kompassen - för personal

Förskoleforum - för förskolans personal

PIM - för personal och alla som vill lära mer om IT

Skolverket - för föräldrar och personal

Kursplaner i grundskolans ämnen - för föräldrar och personal

Denna sida ändrad:

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Utbildningsdirektör