Logotype
Du är här:

Föräldrar

Informationen på denna sida riktar sig till föräldrar/vårdnadshavare till elever på Junedalsskolan.

För att kunna använda Skola24 behöver du fylla i en ansökan som lämnas till skolans kansli.

Inför hösten 2014 kommer en omorganisation att genomföras på Junedalsskolan. Här hittar du mer information inför denna omorganisation.

Läsårstider

Läsårets omfattning

Höstterminen 2013-08-20 - 2013-12-20

Vårterminen 2014-01-07 - 2014-06-13

Lovdagar

Allahelgonahelgen vecka 44

Sportlov vecka 7

Påsklov vecka 16

lovdag 2014-05-30

Studiedagar

2013-11-20

2014-01-27

2014-03-06

2014-05-02

Ytterligare en studiedag kommer att planeras in.

Läsårstider på kommunens hemsida, klicka här.

Ledigheter

Vi ber alla föräldrar/ vårdnadshavare att ta del av den skrivning som finns på Jönköpings kommuns hemsida angående ledigheter. I samband med att ny skollag trädde i kraft 2011 har elevens rätt till utbildning har stärkts. Det gäller bland annat skrivningarna som berör ledigheter för elever. Skolorna arbetar därför med en policy som ska vägleda vårdnadshavare när det gäller ledigheter för elev från undervisning. Det kommer att bli tydligare att skolan ser undervisningen som en förutsättning för att eleven ska nå målen i skolan.
Det betyder att vi uppmanar er vårdnadshavare att i största möjliga mån vara försiktiga med att söka ledigt för era barn. Detta för att eleverna ska få största möjliga möjlighet att nå sina mål i skolan.
------------------------------------------------------------------------

Information om hälsosamtalen årskurs 7. Klicka här för att läsa mer.

JUNEDALSSKOLAN
Jönköpings Kommun

Besöksadress:
Gjuterigatan 27
Postadress:
553 18 Jönköping

Sjukanmälan: 036-10 28 00
Kansli: 036-10 61 80
Rektor: 036-10 61 81
Fax: 036-10 31 23

E-Post:
Junedalsskolan

LÄNKAR

Schema(extern länk)

Kommunens inloggningssida till Skol-kompassen och Skola24 (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Blanketter/Dokument blanketter och information, Jönköpings kommun (extern länk öppnas i nytt fönster)

Nationella prov åk 9 vt 2014, klicka här. Observera , under tid för nationella prov beviljas inte ledighet.

Hitta på Junedal. Klicka för enkel kartskiss ( pdf-fil , öppnas i nytt fönster)

Matsedel (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Planeringsråd

Planeringsråd måndag 24 februari.

Här hittar du minnesanteckningar från mötet. (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Denna sida ändrad: 2014-03-17

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Utbildningsdirektör