Logotype
Du är här:

Föräldrar

Informationen på denna sida riktar sig till föräldrar/vårdnadshavare till elever på Junedalsskolan.

Läsårstider på kommunens hemsida.

Ledigheter

Vi ber alla föräldrar/ vårdnadshavare att ta del av den skrivning som finns på Jönköpings kommuns hemsida angående ledigheter. I samband med att ny skollag trädde i kraft 2011 har elevens rätt till utbildning har stärkts. Det gäller bland annat skrivningarna som berör ledigheter för elever. Skolorna arbetar därför med en policy som ska vägleda vårdnadshavare när det gäller ledigheter för elev från undervisning. Det kommer att bli tydligare att skolan ser undervisningen som en förutsättning för att eleven ska nå målen i skolan.
Det betyder att vi uppmanar er vårdnadshavare att i största möjliga mån vara försiktiga med att söka ledigt för era barn. Detta för att eleverna ska få största möjliga möjlighet att nå sina mål i skolan.
------------------------------------------------------------------------

Information om hälsosamtalen årskurs 7. Klicka här för att läsa mer.


Höstterminen 2014 börjar tisdagen den 19 augusti


År 7 börjar kl 09.00 i ljushallen
År 8 och 9 börjar med upprop kl 09.00 i sina hemklassrum. Anslag finns vid entréerna.
Grundsärskolan börjar kl 08.30 i sina hemklassrum.

Skolskjutsarna går hem
kl 12.30 för grundsärskolans elever samt
kl 13.30 för grundskolans elever.

Höstterminen kommer också att inledas med föräldramöten för respektvie årskurs enligt följande tider:
År 7: måndag 18 augusti kl 18.00 i ljushallen
År 8: tisdag 19 augusti kl 18.00 i ljushallen
år 9: onsdag 20 augusti kl 18.00 i ljushallen


Läsårstider läsåret 2014/2015

Höstterminen 2014: tisdag 19 augusti - fredag 19 december
Vårterminen 2015: onsdag 7 januari - fredag 12 juni

Studiedagar under läsåret:
Torsdag 25 september
Onsdag 19 november
Fredag 23 januari
Tisdag 24 mars
Måndag 18 maj
Ytterligare en studiedag kommer att läggas in under vårterminen.

Lovdagar under läsåret:
Höstlov: vecka 44
Sportlov: v 7
Påsklov: v 15
Lovdag: fredag 15 maj

JUNEDALSSKOLAN
Jönköpings Kommun

Besöksadress:
Gjuterigatan 27
Postadress:
553 18 Jönköping

Sjukanmälan: 036-10 28 00
Kansli: 036-10 61 80
Rektor: 036-10 61 81
Fax: 036-10 31 23

E-Post:
Junedalsskolan

LÄNKAR

Schema (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Kommunens inloggningssida till Skol-kompassen och Skola24 (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Blanketter/Dokument blanketter och information, Jönköpings kommun (extern länk öppnas i nytt fönster)

Nationella prov åk 9 vt 2015 Observera , under tid för nationella prov beviljas inte ledighet.

Hitta på Junedal. Klicka för enkel kartskiss ( pdf-fil , öppnas i nytt fönster)

Matsedel (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Denna sida ändrad: 2014-08-18

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Utbildningsdirektör