Logotype
Du är här:

Föräldrar

Informationen på denna sida riktar sig till föräldrar/vårdnadshavare till elever på Junedalsskolan.

Inför hösten 2014 kommer en omorganisation att genomföras på Junedalsskolan. Här hittar du mer information inför denna omorganisation.

Läsårstider på kommunens hemsida, klicka här.

Ledigheter

Vi ber alla föräldrar/ vårdnadshavare att ta del av den skrivning som finns på Jönköpings kommuns hemsida angående ledigheter. I samband med att ny skollag trädde i kraft 2011 har elevens rätt till utbildning har stärkts. Det gäller bland annat skrivningarna som berör ledigheter för elever. Skolorna arbetar därför med en policy som ska vägleda vårdnadshavare när det gäller ledigheter för elev från undervisning. Det kommer att bli tydligare att skolan ser undervisningen som en förutsättning för att eleven ska nå målen i skolan.
Det betyder att vi uppmanar er vårdnadshavare att i största möjliga mån vara försiktiga med att söka ledigt för era barn. Detta för att eleverna ska få största möjliga möjlighet att nå sina mål i skolan.
------------------------------------------------------------------------

Information om hälsosamtalen årskurs 7. Klicka här för att läsa mer.


Information inför slutet av vårterminen 2014 och början av höstterminen 2014.


Läsåret avslutas fredagen den 13 juni.
År 7 och 8 samlas i ljushallen kl 08.30
År 9 samlas i ljushallen kl 10.15

Skolskjutsarna går hem kl 11.00 för grundsärskolans elever
och kl 11.30 för grundskolans elever.

Mer information hittar du i detta dokument: "Information om avslutning vt14 samt start ht14".

JUNEDALSSKOLAN
Jönköpings Kommun

Besöksadress:
Gjuterigatan 27
Postadress:
553 18 Jönköping

Sjukanmälan: 036-10 28 00
Kansli: 036-10 61 80
Rektor: 036-10 61 81
Fax: 036-10 31 23

E-Post:
Junedalsskolan

LÄNKAR

Schema(extern länk)

Kommunens inloggningssida till Skol-kompassen och Skola24 (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Blanketter/Dokument blanketter och information, Jönköpings kommun (extern länk öppnas i nytt fönster)

Nationella prov åk 9 vt 2014, klicka här. Observera , under tid för nationella prov beviljas inte ledighet.

Hitta på Junedal. Klicka för enkel kartskiss ( pdf-fil , öppnas i nytt fönster)

Matsedel (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Planeringsråd

Planeringsråd måndag 24 februari.

Här hittar du minnesanteckningar från mötet. (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Denna sida ändrad: 2014-05-22

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Utbildningsdirektör