Logotype

Lokala styrelsen

Läsåret 2013-2014

Ledamöter
Föräldrar
Veronika Adolfsson Ordförande
Henrik Albertsson Vice ordförande
Nathalie Höglund Ledamot
Johannes Siebmanns Ledamot
Johanna Arvidsson Ledamot
Anna Edgren Ledamot
Stina Telander Suppleant
Martina Engström Suppleant
     
Personal    
Ulf Vaim Rektor/förskolechef
Curt Junvik Bitr. rektor/förskolechef
Anne-Marie Karlsson Förskollärare
Emelie Larsson Förskollärare
Ulla-Britt Bobacken Lärare
Gunvor Peterson Lärare
Lena Ängerklint Magnusson Fritidspedagog
     

Denna sida ändrad: 2014-01-21

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Utbildningsdirektör