Logotype

Lokala styrelsen

Enligt beslut i lokala styrelsen har styrelsen upphört fr.o.m. ht 2014

Den har ersatts av två föräldraråd där föräldraombuden är representanter.


Lekeryds skolområde

Onsdagen den 15 oktober kl. 18.30 - 20.30 är alla förädraombud välkomna till ett möte i Lekerydsskolans matsal.

Inbjudan med program kommer att skickas hem till alla föräldraombud innan mötet.


Lekeryds förskoleområde

Datum ej klart.


Listan med föräldraombud kommer att uppdarteras efterhand som vi får in representanter. 

Denna sida ändrad: 2014-09-22

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Utbildningsdirektör