Logotype
Du är här:

Stadsgårdsskolan

Stadsgårdsskolan är en 7-9 skola med ca 300 elever. Skolan ligger i området Råslätt, utanför Jönköping. Våra elever kommer dessutom främst från Grästorp och Barnarp.
Skolan utgör en mycket stimulerande blandning av elever och kulturer. Detta är en viktig del i skolans arbete och ett viktigt mål är att våra elever skall lämna Stadsgårdsskolan med en hög kulturkompetens.

Vi är en skola som alltid har bedrivit en aktiv skolutveckling och varit snabba med att anpassa oss till de nya krav som ställts. Personalen har utvecklat en hög social kompetens och arbetar sedan lång tid tillbaka i arbetslag runt eleven.
Vill du veta mer?
Christin Lund
Rektor
tfn 036-10 64 08

Denna sida ändrad: 2013-02-14

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00

Ansvarig
Utbildningsdirektör